Większość osób przyjeżdżających do Polski musi wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne na pokrycie kosztów leczenia. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na tych, którzy ubiegają się o wizę krajową lub też wizę strefy Schengen. Co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców? Ile kosztuje taka usługa i w jaki sposób wybrać odpowiednią ofertę? Te i wiele innych informacji można znaleźć w poniższym artykule.

Kiedy ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca jest niezbędne?

Choć jeszcze nie tak dawno Polska nie była najpopularniejszym kierunkiem turystycznym lub zarobkowym, tak teraz sytuacja ta zmieniła się diametralnie. Co roku do Polski przyjeżdżają rzesze turystów, studentów, uczniów, pracowników i specjalistów z różnych stron świata. W przypadku osób, które są obywatelami krajów Unii Europejskiej lub EFTA nie ma problemu z ubezpieczeniem zdrowotnym, wyrabiają oni bowiem tak zwaną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i mają w Polsce zagwarantowane:

  • Świadczenia zdrowotne,
  • Refundację leków,
  • Otrzymanie środków pomocniczych i ortopedycznych.

Jednak nie tylko te państwa mogą liczyć na niezbędną pomoc zdrowotną w Polsce. Również obywatele krajów, z którymi Polska podpisała porozumienie dwustronne, mają pewność otrzymania pomocy medycznej, gdy zachorują lub ulegną nieszczęśliwemu wypadkowi. Wśród tych państw wymienia się między innymi: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Serbię, Czarnogórę, Rosję i Tunezję. Obywatele tych regionów muszą mieć jednak zalegalizowany pobyt.

Większość osób przyjeżdżających do Polski musi wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne na pokrycie kosztów leczenia

Sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadków innych krajów, nienależących do Unii Europejskiej, EFTA, a także z którymi Polska nie podpisała umowy dwustronnej. Obywatele takich państw muszą się ubezpieczyć na własną rękę. Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca jest obowiązkowe w przypadku chęci uzyskania wizy wjazdowej do Schengen lub wizy krajowej. Warto też pamiętać, że suma ubezpieczenia kosztów leczenia nie może być mniejsza niż 30 tysięcy euro. Kupowane przez obcokrajowców ubezpieczenie zdrowotne zapewnia znacznie wyższą ochronę niż Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Co więcej proces jego nabywania jest banalnie prosty, a każdy turysta może go kupić w swoim kraju. Działa to na bardzo podobnej zasadzie, jak gdy Polacy wykupują ubezpieczenie przed wylotem na wakacje do innego kraju. Jednak każda oferta ubezpieczeniowa nieznacznie różni się od siebie zakresem i sposobem świadczonych usług. Warto więc przyjrzeć się bliżej kilku popularnym propozycją od firm ubezpieczeniowych.

Oferty ubezpieczeń dla cudzoziemców

Jak już zostało wspomniane ofert ubezpieczeń dla cudzoziemców jest wiele, a każda firma przedstawia inny rodzaj tego świadczenia zawierający delikatnie różniący się od siebie zakres ochrony. Wiele z towarzystw ubezpieczeniowych pozwala na wykupienie zwykłego i najbardziej popularnego ubezpieczenia turystycznego. Warto jednak przyjrzeć się jego zasadom i obszarze ochrony, gdyż może okazać się, że dotyczy jedynie nagłych nieszczęśliwych wypadków. Oto kilka najpopularniejszych propozycji ubezpieczeń dla cudzoziemców:

  • Wiener – pakiet Podróż – jest to ubezpieczenie zapewniające pokrycie kosztów leczenia wraz z pakietem assistance na terenie całej Polski. Jest to ubezpieczenie, które spełnia wymogi prawne potrzebne do ubiegania się o wizę wjazdową,
  • AXA Partners – ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie to skierowane jest do cudzoziemców chcących przebywać na terytorium Polski, ale nie będących obywatelami państw Unii Europejskiej. Świadczenie to polega na zwrocie pieniędzy za leczenie, w razie nagłego zachorowania lub wypadku w Polsce a także na terytorium strefy Schengen,
  • Ergo – ubezpieczenia podróży dla obcokrajowców – ubezpieczenie dedykowane jest cudzoziemcom w celu zapewnienia im ochrony w Polsce i na terytorium całej Unii Europejskiej. Świadczenie to dostępne jest w dwóch wariantach: Standard i Optimum.

Koszty ubezpieczenia dla cudzoziemców – od czego zależą i jak je sprawdzić?

Cena każdego ubezpieczenie zależy od wybranej firmy i proponowanego przez nią wariantu. Niezwykle ważny będzie też okres trwania takiego świadczenia oraz zakres ochrony i dodatkowych usług. Dokładne ceny i informacje na ten temat można znaleźć wybierając konkretną ofertę (kilka słów więcej tutaj: https://ubezpieczenia-oc-kielce.pl/jak-wygladaja-ubezpieczenia-zdrowotne-dla-cudzoziemcow/).