Co warto wiedzieć na temat ubezpieczeń dla cudzoziemców

Większość osób przyjeżdżających do Polski musi wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne na pokrycie kosztów leczenia. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na tych, którzy ubiegają się o wizę krajową lub też wizę strefy Schengen. Co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia zdrowotnego dla…

więcej

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce

Coraz więcej cudzoziemców decyduje się odwiedzić tereny Polski. Cele są różne. Niektórzy wyemigrowali z innego państwa, chcąc osiedlić się w naszym kraju na stale z racji na np. lepszy poziom życia. Inni odwiedzają państwo przejazdem, w ramach kilkudniowych wycieczek objazdowych…

więcej

Jak wyglądają ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców?

Każda osoba, która legalnie przebywa na terenie Polski, a jednocześnie nie obejmuje jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, może wykupić dobrowolną polisę. W tym celu warto złożyć właściwy wniosek do oddziału NFZ wybranego na podstawie miejsca zamieszkania. Druk wniosku można dostać zarówno…

więcej