Ubezpieczenie radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, każdy radca prawny wykonujący swój zawód, obowiązany jest do posiadania tzw. OC radcy prawnego, czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

więcej