Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej najczęściej jest kojarzone z tym słynnym skrótem OC oraz samochodami. Nie jest tajemnicą, że właśnie w motoryzacji, najczęściej można się spotkać z polisą ubezpieczeniową OC, jednak nie jest to jedyna sfera, w której jest ona bardzo przydatna. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest istotne chociażby na rynku nieruchomości czy na stopie zawodowej.

OC – czym tak właściwie jest?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, to inaczej rodzaj zabezpieczenia majątkowego, który chroni przed kosztami, jakie trzeba pokryć w przypadku kolizji lub wypadku. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i podlegają mu wszyscy właściciele samochodów i pojazdów mechanicznych np. motorów. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest istotne i przydatne najbardziej podczas kolizji lub wypadku, ponieważ to z takiego ubezpieczenia wypłacane są środki na naprawę pojazdów, biorących udział w zdarzeniu. Warto zaznaczyć, że posiadanie polisy OC i obowiązki ubezpieczycieli są zapisane w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, która reguluje i wyznacza konkretne normy jakie trzeba przestrzegać. Dodatkowo, ściśle określony w Ustawie zakres ubezpieczenia, musi być respektowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Oznacza to, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można dokonać odwołania, argumentując je konkretnymi zapisami.

Jak dokładnie działa ubezpieczenie OC?

Jak już było wspomniane wcześniej – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to rodzaj zabezpieczenia majątkowego. W sytuacji, kiedy ubezpieczony zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkody, jaka powstała z jego winy, takie środki wypłacane są z ubezpieczenia. Warto tutaj zaznaczyć, że szkoda spowodowana przez ubezpieczonego nie musi być szkodą umyślną. OC obejmuje wszystkie osoby, uczestniczące w zdarzeniu, a także kontrahentów – jeżeli sprawca nie wywiązał się z umowy.

Ubezpieczenie zarządcy OC nie jest konieczne tylko w komunikacji, ale również w sytuacjach zawodowych. Istotne jest wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przypadku wykonywania pracy, która w wyniku błędu może narazić inne osoby na szkody. W takim wypadku, posiadane OC chroni nie tylko poszkodowanych, ale również interesy specjalisty, który do danej szkody doprowadził. W Polsce jest kilkadziesiąt zawodów, które obejmuje konieczność wykupywania polis OC. Do takich zawodów należą:

 • Lekarz
 • Rolnik
 • Komornik sądowy
 • Adwokat
 • Księgowy
 • Architekt
 • Inżynier
 • Agent Ubezpieczeniowy.

Zawodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podlega pod różne rozporządzenia i w zależności od zawodu, jest poddane różnorakim regulacjom prawnym. Przykładowo lekarz, który popełnia błąd w sztuce i nie ma ważnej polisy ubezpieczeniowej, może zostać zawieszony w wykonywaniu zawodu nawet na 5 lat lub zostać zobligowany do samodzielnego pokrycia wszystkich konsekwencji.

Do czego jest potrzebne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Warto zwrócić uwagę, że ubezpieczenie OC, powinno zostać rozważone u osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Nawet jeżeli wykonywany zawód nie jest objęty obowiązkiem wykupienia polisy, może dojść do wypadku, w którym właściciel narazi na szkodę klienta lub kontrahenta. Wykonując jakąś pracę usługową, warto mieć takie zabezpieczenie, w razie gdyby w trakcie wykonywania usługi doszło do zniszczenia np. naprawianego sprzętu. W takich okolicznościach to ubezpieczyciel OC wypłaci odszkodowanie klientowi i uchroni firmę od niepotrzebnych kosztów.

Koszty związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej

Tak naprawdę koszt ubezpieczenia jest uzależniony od wielu czynników. Inaczej będzie rozliczane ubezpieczenie OC komunikacyjne, a inaczej zawodowe. Przy tym pierwszym, zazwyczaj bierze się pod uwagę następujące czynniki:

 • wiek kierowcy
 • model, wiek, parametry auta
 • historia kierowcy – czy w poprzednich latach brał udział w kolizji lub wypadku, czy był sprawcą itd.

W przypadku ubezpieczenia zawodowego, zazwyczaj bierze się pod uwagę sumę gwarancyjną – czyli maksymalną wysokość odszkodowania, jaka może zostać wypłacona w wyniku szkody. Im wyższa suma gwarancyjna, tym wyższa składka ubezpieczeniowa. Ubezpieczyciel może także wziąć pod uwagę ryzyko zawodowe oraz staż pracy.

Istotny jest także fakt, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może samodzielnie kształtować swoją politykę cenową. Dlatego przed zakupem ubezpieczenia, warto skorzystać z porównywarki i sprawdzić, które towarzystwo oferuje najbardziej optymalne ubezpieczenie w dobrej cenie. Bardzo często do obowiązkowych ubezpieczeń OC, ubezpieczalnie oferują szereg innych, dodatkowych usług, jak np. AC lub Assistance.