Montaż instalacji fotowoltaicznej jest rozwiązaniem bardzo nowoczesnym, oraz coraz częściej spotykanym. Korzystanie z energii w ten sposób, jest nie tylko opłacalne, ale również ekologiczne. Pomimo rządowych dotacji na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, koszt zrealizowania inwestycji jest wysoki. Warto wiedzieć, że komponenty nie są wyjątkowo odporne na uszkodzenia, dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu instalacji na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Polisa jest dostępna w we wszystkich dużych towarzystwach ubezpieczeniowych. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego coraz więcej gospodarstw domowych wyposażonych jest we własne instalacje fotowoltaiczne, oraz dlaczego jest to dobry pomysł na pozyskiwanie energii dla osób, które jeszcze nie skorzystały z tego rozwiązania.

Instalacja fotowoltaiczna-zalety

Do głównych zalet zaliczyć można:

Montaż instalacji fotowoltaicznej jest rozwiązaniem bardzo nowoczesnym, oraz coraz częściej spotykanym

 • dostęp do darmowej energii słonecznej, której ilość jest niewyczerpalna
 • dofinansowania do zakupu i montażu
 • ekologiczny sposób pozyskiwania energii
 • ulgi podatkowe
 • duże możliwości produkcyjne
 • nadwyżki prądu, które można magazynować
 • niezawodność, ze względu na trwałe rozwiązania, które stosować można nawet parę lat.

Zalet jest mnóstwo, koszt jest liczony w tysiącach, czy warto zainwestować w ubezpieczenie fotowoltaiki, oraz czy w ogóle warto to robić? Odpowiedź poniżej.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Elementy instalacji fotowoltaicznej mogą być ubezpieczone w wersji bazowej polisy, lub w dodatkowo płatnym rozszerzeniu. W pierwszym wyborze, komponenty fotowoltaiczne są traktowane jako elementy stałe nieruchomości. Mowa tutaj o panelach zamontowanych na dachach budynków, lub umiejscowionych w budynku mieszkalnym. Posiadanie instalacji PV podnosi wartość nieruchomości, więc to automatycznie przekłada się na wzrost sumy ubezpieczenia, a w dalszej kolejności stanowi podstawę podniesienia składki. W wielu przypadkach panele montowane są przy domu na działce. Wtedy według polisy mieszkaniowej o charakterze rozszerzenia zostają określone jako budowle trwałe związane z gruntem, więc instalacja jest ubezpieczona dokładnie na takich samych warunkach jak pomieszczenie gospodarcze, czy garaż wolnostojący. Na marginesie, warto dodać że przy każdym rozszerzeniu umowy ubezpieczeniowej, koszt polisy rośnie. Towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają aktualnie ograniczenia związane z sumą ubezpieczeń dla fotowoltaiki.

Ochrona instalacji fotowoltaicznej z polisy mieszkaniowej odnosi się do dwóch czynników:

 • zabezpieczenie pieniężne na wypadek strat, które zostały wywołane przez przestój uszkodzonej instalacji
 • zabezpieczenie pieniężne przed szkodami powstałymi na skutek bezpośrednich zdarzeń losowych takich jak upadek drzewa, huragan, czy trąba powietrzna.

Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona z polisy mieszkaniowej przez okres, kiedy polisa ta jest ważna. W Polsce nieruchomości ubezpiecza się z reguły na rok czasu, a później jeśli warunki w towarzystwach ubezpieczeniowych nie będą atrakcyjniejsze, polisę się przedłuża.

Kiedy przyda się ochrona paneli fotowoltaicznych w domu?

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych może pokryć koszta takich zdarzeń losowych jak:

 • powódź
 • eksplozja, oraz implozja
 • grad
 • upadek drzewa lub masztu
 • huragan
 • ogień
 • wyładowania atmosferyczne
 • trąba powietrzna.

Dodatkowo istnieje ryzyko kradzieży elementów fotowoltaicznych, dlatego warto rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkową ochronę. Przy wariancie ubezpieczenia, włączyć można takie dodatkowe ryzyka jak:

 • włamanie
 • kradzież
 • dewastacje
 • wandalizm.