Coraz więcej cudzoziemców decyduje się odwiedzić tereny Polski. Cele są różne. Niektórzy wyemigrowali z innego państwa, chcąc osiedlić się w naszym kraju na stale z racji na np. lepszy poziom życia. Inni odwiedzają państwo przejazdem, w ramach kilkudniowych wycieczek objazdowych lub aby wypocząć nad polskim morzem. W tym czasach widok obcokrajowców na ulicach Warszawy czy szlaku górskim w Karpaczu jest absolutną normą, do której przywykliśmy. Coraz bardziej popularne stało się również wykupywanie przez cudzoziemców ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli planują zamieszkać na stałe i utrzymywać się w Polsce. Na jakich zasadach to działa? I czy ubezpieczenie zdrowotne jest niezbędne, jeśli planujemy na stałe zamieszkać w Polsce?

Wypoczynek i wakacje w Polsce – czy potrzebne będzie ubezpieczenie?

Jeśli obcokrajowiec planuje wizytę o określonym czasie i celu na terenie Polski np. wakacje, wycieczka, wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców może nie być konieczne. Polskie prawo dopuszcza możliwość udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej bezpłatnie, jeśli cudzoziemiec okaże jeden z dwóch akceptowanych dokumentów: Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (czyli EKUZ) lub Certyfikat czasowo zastępujący EKUZ. Jeśli potencjalny pacjent nie posiada żadnego z dokumentów przy sobie, może skorzystać z usług medycznych za odpowiednią opłatą, jednak ma możliwość zwrócić się do instytucji, w której się ubezpiecza o zwrot kosztów.

Coraz więcej obcokrajowców, którzy decydują się na stałe osiedlenie w Polsce, decyduje się na skorzystanie w oferty prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana na wniosek każdego zainteresowanego i uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz opieki medycznej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Warto jednak pamiętać, że posiadając kartę EKUZ nie wszystkie usługi medyczne są bezpłatne. Każdy kraj posiada własną politykę odnośnie korzystania z karty. Przed wyjazdem do danego państwa należy zapoznać się z tym, jakie świadczenia nam przysługują, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci nam żadnych dodatkowych kosztów. Wnioski można składać m.in. w dowolnym oddziale NFZ, przy pomocy poczty elektronicznej lub tradycyjnej i poprzez IKP (Internetowe Konto Pacjenta). Kartę można wyrobić również dla swojego dziecka. EKUZ jest ważna przez określony okres czasu. Czas waha się w przedziale od 20 lat (dla osób na emeryturze) do 2 miesięcy (dla osób bezrobotnych, lecz zarejestrowanych w Urzędzie Pracy).

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce – co warto wiedzieć?

Coraz więcej cudzoziemców decyduje się odwiedzić tereny Polski

Coraz więcej obcokrajowców, którzy decydują się na stałe osiedlenie w Polsce, decyduje się na skorzystanie w oferty prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono niezwykle ważne w całym procesie legalizacji pobytu cudzoziemca w naszym kraju (więcej tutaj). Pakiety ubezpieczeniowe w ofertach instytucji są różne w zależności od kwoty, jaką jesteśmy na nie przeznaczyć. Najczęściej obejmują one takie kwestie jak m.in.:

  • gwarancja wizyt u lekarzy specjalistów
  • zwrot kosztów poniesionych w wyniku zakupu leków
  • porady lekarza pierwszego kontaktu
  • transport medyczny (np. przewóz karetką)
  • pobyt i leczenie w szpitalu
  • zabiegi ambulatoryjne
  • w razie potrzeby pomoc ze strony tłumacza
  • koszty badań specjalistycznych (np. EKG lub USG).

Do zalet prywatnego ubezpieczenia z pewnością należy czas oczekiwania. W przypadku wizyt u lekarzy specjalistów na NFZ możemy czekać nawet do pół roku na pierwszą wizytę. Poza tym koszt zakupu polisy często niewiele różni się od składek pobieranych z co miesięcznej pensji w ramach świadczeń zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia.