Każda osoba, która legalnie przebywa na terenie Polski, a jednocześnie nie obejmuje jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, może wykupić dobrowolną polisę. W tym celu warto złożyć właściwy wniosek do oddziału NFZ wybranego na podstawie miejsca zamieszkania. Druk wniosku można dostać zarówno w siedzibie oddziału NFZ, jak i na stronie internetowej urzędu. Osoby, które nie są pewne, do którego oddziału NFZ przynależą, mogą znaleźć dane teleadresowe na stronie internetowej.

Jakie dokumenty należy przedstawić w celu dobrowolnego ubezpieczenia się?

Aby uzyskać ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców, należy razem z wnioskiem przedstawić paszport wraz z dowolnym dokumentem. Mowa tutaj między innymi o wizie otrzymanej w celu wykonywania pracy, zezwoleniu na zamieszkanie na określony z góry czas, zezwoleniu na osiedlenie się, zezwoleniu na pobyt rezydenta, zgodzie na pobyt tolerowany, a także dokument, który potwierdza ewentualny status uchodźcy nadany w Polsce.

Kiedy umowa z NFZ zostaje zawarta, cudzoziemiec powinien udać się do oddziału ZUS, gdzie powinien złożyć druk ZUS ZZA. Co ważne, można zanieść go osobiście, bądź też wysłać pocztą wydrukowany i podpisany egzemplarz.

Jak wygląda ubezpieczenie członków rodziny?

Każdy cudzoziemiec, który uzyskał dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców, musi zgłosić do polisy również członków rodziny. Oczywiście, pod warunkiem, że nie posiadają oni obowiązkowego ubezpieczenia z innego tytułu. Ubezpieczenie obejmuje tych samych członków rodziny, co polisa obowiązkowa – dzieci, małżonka, a także rodziców i dziadków, jeśli zamieszkują oni z ubezpieczonym cudzoziemcem wspólne gospodarstwo domowe. Jeśli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne a cudzoziemców, to składki odprowadza się na konto ZUS. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej bądź też w lokalnym oddziale urzędu.

Ubezpieczając się dobrowolnie należy pamiętać o tym, że do 15 dnia każdego miesiąca należy opłacić składkę za poprzedni miesiąc – przykładowo, składka za czerwiec powinna być opłacona do 15 lipca.

Trzeba pamiętać o tym, że każdy cudzoziemiec, który chce dobrowolnie ubezpieczyć się w Polsce nie musi korzystać z usług zus-u. Równie dobrze może wykupić polisę w innym zakładzie ubezpieczeniowym. Wiele firm ma w swojej ofercie ubezpieczenia przeznaczone dla cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce w celu wypoczynku, a także podjęcia pracy bądź też nauki.

Na co zwrócić uwagę, decydując się na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców?

Przede wszystkim, trzeba wziąć pod uwagę koszty ubezpieczenia – nie warto przepłacać. Najtańsza opcja ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców kosztuje zaledwie kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Ważny jest również fakt, że z reguły firmy ubezpieczeniowe umożliwiają zakup ubezpieczenia zdrowotnego w zaledwie kilka minut. Wystarczy odwiedzić stronę internetową konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, by załatwić wszystkie formalności bez konieczności odwiedzania stacjonarnego oddziału firmy. Warto szanować swój czas i nie marnować go na zbędne formalności.

Wiele osób zadaje sobie także pytanie, gdzie działa ubezpieczenie dla cudzoziemców? Otóż, zadziała ono w przypadku każdego zdarzenia, które ma miejsce na terytorium strefy Schengen. Ważne jest również, by leczenie było realizowane również na terenie strefy. Oczywiście, nie dotyczy to kraju, w którym ubezpieczony mieszka na stałe. Polisa obejmuje badania, które konieczne są do postawienia diagnozy, a także dalszy proces leczenia. Mowa tutaj między innymi o udzieleniu pomocy lekarskiej, ewentualnym pobycie w szpitalu, kosztach przepisanych leków, a także pomocy stomatologicznej w przypadku ostrego bólu. W przypadku komplikacji zdrowotnych polisa ubezpieczeniowa może także objąć transport medyczny, a także transport ubezpieczonej osoby do kraju stałego zamieszkania.

Aby zgłosić szkodę trzeba jak najszybciej skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym została wykupiona policja. Tylko w ten sposób można natychmiast otrzymać niezbędną pomoc.