Niemalże każdy człowiek w swoim życiu posiada szereg różnego rodzaju ubezpieczeń-społeczne, na życie, mieszkania czy samochodu, a także wiele innych. O tym, jak istotną pełnią rolę w dzisiejszych czasach nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Przede wszystkim zapewniają poczucie bezpieczeństwa w wielu sytuacjach, szczególnie tych niespodziewanych lub kryzysowych. Posiadanie ubezpieczenia to gwarancja pomocy finansowej w trudnych chwilach naszego życia. Jednakże, jak wielu z nas posiada ubezpieczenie rowerzysty? Czy wiemy co powinno zawierać? Wypadki drogowe, w których winę ponosi osoba jadąca rowerem zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać. Niepokojące są także nierzadkie kradzieże jednośladów. W tym artykule podpowiadamy, jakie rodzaje ubezpieczeń powinien posiadać każdy uczestnik ruchu drogowego poruszający się rowerem, po to, aby czuć się bezpiecznie w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji.

Rodzaje ubezpieczeń dedykowanych rowerzystom

W zakres pełnego pakietu ochrony dla rowerzysty wchodzić powinny:

  • ubezpieczenie roweru,
  • OC rowerzysty, tzn. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  • NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Niektóre agencje ubezpieczeniowe mogą oferować w swoich pakietach również dodatkowe odszkodowania, np. z tytułu utraty bagażu. Stanowi to jednak uzupełninie dla osób zainteresowanych, nie są to niezbędne rodzaje ochrony.

Niemalże każdy człowiek w swoim życiu posiada szereg różnego rodzaju ubezpieczeń-społeczne, na życie, mieszkania czy samochodu, a także wiele innych

Ubezpieczenie roweru

Ubezpieczenie roweru przewiduje ochronę finansową w przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu. W zależności od firmy ubezpieczeniowej ochrona może zawierać szerszy lub węższy zakres, np. może być uzależniona od miejsca, w którym jednoślad się znajdował czy okoliczności, w jakich uległ zniszczeniu, takich jak: wypadek lub zdarzenie losowe typu powódź lub pożar.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W ocenie wielu najważniejszym z rodzajów ubezpieczeń jakie powinien posiadać rowerzysta jest OC. Warto wiedzieć, iż ten typ ochrony może wykupić każdy, kto użytkuje rower, nawet jeśli nie jest jego właścicielem (np. korzysta z wypożyczalni). Dzięki OC, w sytuacji gdy podczas jazdy rowerzysta spowoduje jakikolwiek wypadek to nie będzie on musiał pokrywać strat z własnej kieszeni. Dotyczy to zarówno szkód na osobie jak i mieniu. Przykładowymi zdarzeniami, przed którymi może ochronić OC rowerzysty są:

  • potrącenie pieszego,
  • zderzenie z drugim rowerzystą,
  • uszkodzenie samochodu.

Ubezpieczenie NNW rowerzysty

Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczy bezpośrednio osoby korzystającej z roweru.

Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczy bezpośrednio osoby korzystającej z roweru. W przypadku doznania kontuzji lub poważnego uszczerbku na zdrowiu otrzyma ona adekwatną do urazu kwotę odszkodowania. Ten rodzaj ochrony pomoże np. w pokryciu kosztów leczenia i rehabilitacji lub zapewni świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie rowerzysty i wskazane w niniejszym artykule jego rodzaje stanowią zupełnie podstawowe warianty ochrony. Każda z wymienionych powyżej polis ubezpieczeniowych może zostać rozszerzona o dodatkowe świadczenia. Wszystko jest uzależnione od wymagań i potrzeb zainteresowanego oraz zakresu świadczeń jakie oferują poszczególne agencje ubezpieczeniowe na rynku. Przy wyborze najlepszego dla siebie wariantu ochrony warto kierować się kilkoma zasadami:

  • Zwróć szczególną uwagę na zakres ochrony. Dowiedz się dokładnie za jakie zdarzenia i starty odszkodowanie Ci przysługuje oraz w jakich sytuacjach ubezpieczenie może nie zadziałać.
  • Dobierz odpowiednio sumę ubezpieczenia. Jest to ważne, aby w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji polisa pokrywała wszelkie szkody.
  • Wybierz właściwie okres ubezpieczenia w zależności od potrzeb. 
  • Sprawdź dokładnie sposób określania uszczerbku na zdrowiu po wypadku.