Z roku na rok obserwuje się przyrost liczby osób przyjeżdżających do Polski, zarówno w celach wypoczynkowych, jak i zarobkowych. Sprawia to, że coraz częściej w opinii publicznej pojawia się zapytanie dotyczące warunków i sposobów pokrywania kosztów leczenia cudzoziemców. Część osób przyjeżdżających do Polski musi bowiem wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które w razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku pokryje niezbędne koszty leczenia. Ubezpieczenie dla obcokrajowców przebywających na terenie RP jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem, które można indywidualnie dopasować do swoich potrzeb. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące prywatnych ubezpieczeń dla cudzoziemców oraz poszczególnych warunków i usług, oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – dlaczego jest tak ważne?

Każdego roku do Polski przyjeżdżają osoby z całego świata, są nimi nie tylko turyści, ale także studenci i osoby szukające stałego zatrudnienia. W zależności od tego z jakiego kraju pochodzą, czekają na nich w Polsce różne warunki dotyczące pokrycia kosztów leczenia. Tak na przykład obywatele państw Unii Europejskiej i EFTA za pomocą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą w Polsce liczyć na pomoc medyczną, w tym: refundację leków, świadczenia zdrowotne oraz otrzymanie niezbędnych środków pomocniczych. Jednak jak wiadomo, do Polski przyjeżdżają również obywatele innych państwa. Pojawia się więc zapytanie dotyczące ich ochrony zdrowotnej.

Osoby pochodzące z krajów poza Unii Europejskiej, EFTA (https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Stowarzyszenie_Wolnego_Handlu) oraz obywatele państw, z którymi Polska nie ma podpisanej umowy dwustronnej muszą ubezpieczyć się na własną rękę. Jest to wymóg zwłaszcza dla tych, którzy starają się o uzyskanie wizy krajowej lub wjazdowej Schengen. Brzmi to bardzo poważnie, jednak tego typu zabezpieczenie jest powszechnie dostępną usługą oferowaną przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce i za granicą, a kryje się pod nazwą ubezpieczenia turystycznego, inaczej zwanego podróżnym.

Ubezpieczenie kosztów leczenia dla cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca ma na celu  pokrycie jego kosztów leczenia i uzyskanie przez niego dostępu do znacznie lepszej jakości usług medycznych. Nie ma znaczenia, czy osoba przebywa na terytorium Polski przez dłuższy lub krótszy czas – przez cały okres trwania pobytu może liczyć na najlepszej jakości ochronę zdrowotną, bez obaw o potrzebę zapożyczenia się w przypadku nieprzewidzianych wydatków na świadczenia medyczne. Produktów i usług towarzystw ubezpieczeniowych jest jednak wiele i należy je dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Można dopasować warunki i koszty ochrony zdrowotnej, tak aby obejmowały szerszy lub węższy zakres usług.

  • Ubezpieczenie dla cudzoziemców – Wiener Pakiet Podróż – skierowany do osób czasowo przebywających na terenie Polski lub starających się o wizę. Zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz pakiet assistance.
  • Ubezpieczenie dla cudzoziemców – Ergo Foreign Visitors – zapewnia ochronę w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
  • Ubezpieczenie dla cudzoziemców – AXA Partners – ubezpieczenie zdrowotne skierowane dla cudzoziemców starających się o wizę krótko lub długookresową i będących obywatelami państw spoza Unii Europejskiej.

Cena prywatnego ubezpieczenia dla cudzoziemca

Koszty ubezpieczeń prywatnych dla obcokrajowców są różne w zależności od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz zakresu usług, na które klient się zdecyduje. Warto w tym przypadku porównać kilka ofert i zdecydować się na wariant, który najlepiej zabezpieczy przed chorobą, nieszczęśliwym wypadkiem lub przed niebezpieczeństwami wynikającymi z wykonywanej pracy.