Rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, które mają ułatwić i usprawnić jazdę po mieście i poza nim. Jednak im więcej rowerzystów pojawia się na dogach, tym częściej dochodzi do wypadków z ich udziałem. Z tego powodu bardzo dobrym pomysłem wydaje się kupno ubezpieczenia, które pokryje koszty związane z nieszczęśliwym zdarzeniem na drodze.

Ubezpieczenie rowerzysty – zakres

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zdecydowały się na przyszykowanie ubezpieczeń dedykowanych rowerzystom. Uwzględniono w nich najczęściej występujące szkody i stworzono odpowiednie ogólne warunki ubezpieczenia. Rowerzysta może liczyć na ochronę w następujących obszarach:

Rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego

Zabezpieczenie wszystkich tych trzech obszarów pozwala w razie wypadku zapewnić odpowiednie leczenie oraz rehabilitacje. Jeśli rowerzysta będzie winny czyjegoś uszczerbku na zdrowiu, również będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Ubezpieczenie OC – dlaczego jest takie ważne?

Wiele osób nie do końca jest przekonanych o konieczności kupienia OC. Tymczasem jest to ubezpieczenie, które zabezpiecza przed stratą dużej kwoty. Wystarczy na parkingu niechcący wpaść na luksusowe auto i zepsuć lusterko. Właściciel będzie oczekiwał zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. Rowerzysta musi z własnych pieniędzy spełnić żądania poszkodowanego. Jeszcze bardziej boleśnie można odczuć konsekwencje finansowe potrącenia pieszego. Jeśli poszkodowany dozna trwałego i nieuleczalnego uszczerbku na zdrowiu z pewnością będzie domagał się comiesięcznej emerytury. Jeśli sąd przychyli się do jego prośby, rowerzysta przez wiele lat będzie zmuszony do pokrywania kosztów życia obcej osoby.

Szkody pokrywane z OC


Jednak nawet przy mniejszych szkodach dobrze jest mieć ubezpieczenie, które pokryje koszty. Może to być na przykład ochlapane błotem ubranie jakiegoś przechodnia, które będzie trzeba oddać do pralni. Szkodą będzie również potrącenie dostawcy, który przez to zbije wszystkie butelki z drogim trunkiem. Z całą pewnością lepiej nie być zmuszonym do płacenia za tego typu zdarzenia z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie rowerzysty pozwala im na większe poczucie bezpieczeństwa. W razie dojścia do nieszczęśliwego wypadku nie zostają sami z problem, ponieważ mają wsparcie prawne i medyczne od ubezpieczyciela. Mogą korzystać z prywatnej służby zdrowia, co znacznie skraca okres leczenia, rehabilitacji i powrotu do pełni sił.