Wielu cudzoziemców decyduje się na zamieszkanie w Polsce i pracę w naszym kraju. Zanim jednak znajdą odpowiednie zatrudnienie i zostaną z tego tytułu ubezpieczeni, muszą pamiętać o konieczności posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Jak mogą zdobyć takie ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców można wykupić

Wielu cudzoziemców decyduje się na zamieszkanie w Polsce i pracę w naszym kraju

Oczywiście dostępne są odpłatne ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców (https://polisaobcokrajowca.pl/). Oferuje je wiele firm ubezpieczeniowych, jednak zakres ochrony ubezpieczeniowej może być bardzo różny. Wszystko zależy od oferty firmy i ogólnych warunków ubezpieczenia opisanych w polisie. Możliwe jest też samodzielne ubezpieczenie się w NFZ. Jest to oczywiście opcja płatna. Miesięczna składka z reguły nie przekracza 500 złotych. Jest naliczana od deklarowanego dochodu, jednak niecałe 500 złotych jest składką minimalną i nie można płacić mniej.

Ubezpieczenie w NFZ to gwarancja bezpłatnego leczenia

Cudzoziemiec ubezpieczony w NFZ podlega takiej samej ochronie ubezpieczeniowej jak każdy Polak posiadający takie ubezpieczenie. To NFZ – w razie konieczności – pokrywa koszty leczenia cudzoziemca w placówkach posiadających kontrakt z NFZ. W całości też pokrywa koszty leczenia szpitalnego i wszelkie inne związane z leczeniem i ochroną zdrowia. Oczywiście jeśli cudzoziemiec podejmie pracę i z tego tytułu uzyska ubezpieczenie zdrowotne, może zrezygnować z dobrowolnego ubezpieczania się w NFZ.

Każdy ubezpieczony w NFZ ma prawo zgłosić do ubezpieczenia swoją rodzinę. Jeśli więc cudzoziemiec mieszka w Polsce wraz ze swoimi bliskimi, oni także mogą być objęci jego ubezpieczeniem zdrowotnym. Może więc dopisać do ubezpieczania swoją żonę czy dzieci.

Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców

Cudzoziemiec ubezpieczony w NFZ podlega takiej samej ochronie ubezpieczeniowej jak każdy Polak posiadający takie ubezpieczenie

Wielu przyjeżdżających do Polski do pracy podejmuje zatrudnienie na podstawie umów o dzieło. Nie mają więc ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą ubezpieczyć się w NFZ lub wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wybranej firmie ubezpieczeniowej. Muszą jednak pamiętać, że prywatna polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową tylko w określonych sytuacjach. Zasadą jest ochrona ubezpieczeniowa w przypadku nagłych zdarzeń i nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Nie ma więc – na przykład – możliwości nieodpłatnego leczenia zębów, które nie bolą, czy też leczenia błahych chorób.

W wielu polisach jest zapis o finansowaniu leczenia związanego z nagłym i niespodziewanym pogorszeniem stanu zdrowia, na które cudzoziemiec nie miał wpływu. W dobie pandemii nie przysługuje na podstawie takiej polisy bezpłatne leczenie Covid-19. Istnienie pandemii jest bowiem znane i oczywiste, nie można więc zarażenia koronawirusem traktować jako nagłego pogorszenia stanu zdrowia, na które ubezpieczony nie miał wpływu.