Radcy prawni, którzy wykonują swój zawód na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem.

Wykupienie OC radców prawnych

Radcy prawni, którzy wykonują swój zawód na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem

Warto zwrócić uwagę, że nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pracy powstaje obowiązek ubezpieczenia. Osoby, którym radca prawny wyrządził szkodę w ramach wykonywania swojego zawodu mogą liczyć na całkiem wysokie odszkodowania. Dla jednego zdarzenia minimalne sumy gwarancyjne oscylują w granicach 50 tys. zł. Należy pamiętać, że OC radcy prawnego nie działa zawsze, ponieważ są sytuacje, gdy ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona lub całkowicie wyłączona. W Rozporządzeniu Ministra Finansów z 11.12.2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC można znaleźć najważniejsze wyłączenia oraz ograniczenia. Członkostwo w KIRP zapewnia radcom prawnym ubezpieczenie, ale tylko dotyczące odpowiedzialności osobistej. Radca, który współpracuje z podwykonawcami lub prowadzi spółki prawnicze, musi wykupić dodatkowe ubezpieczenie OC, żeby mieć całkowitą ochronę. Warto zwrócić uwagę na fakt, że działalność w formie spółek jest coraz częściej prowadzona przez radców prawnych. Dawniej występowały głównie jednoosobowe działalności, natomiast teraz sytuacja się trochę zmienia. Prawnicy chętnie wchodzą we współpracę, ponieważ zazwyczaj daje ona bardzo duże korzyści. Najpopularniejsze spółki to: jawna, partnerska oraz komandytowa. Radcy prawni posiadają obowiązkowe OC, ale nie chroni ono przed roszczeniami, które są skierowane bezpośrednio do spółki. Oczywiście niektórzy myślą, że straty może pokryć wspólne działanie wszystkich wspólników. Jednak, jeżeli spółka nie ma polisy dedykowanej, to towarzystwo ubezpieczeniowe może nie uznać roszczenia.

Rozszerzenie ubezpieczenia


Do ubezpieczycieli najczęściej wpływają roszczenia dotyczące przedawnienia, niepoprawnie przygotowanego wniosku, uchybienia terminu oraz niewłaściwej oceny dokumenty. Warto zaznaczyć, że obowiązek zapewnienia ochrony dla spółek to żadna nowość. Ubezpieczeniem mogą być objęci doradcy podatkowi, adwokaci oraz radcowie prawni. Kluczowym czynnikiem ryzyka jest oczywiście kwestia odpowiedzialności za podwykonawców. Należy pamiętać, że czynnik ryzyka można skutecznie wyeliminować. Żeby to zrobić wystarczy wykupić rozszerzenie ubezpieczenia, które występuje w ramach nadwyżkowego OC. Dowolna liczba podwykonawców może być objęta taką ochroną. Szkody wyrządzone przez osoby, które nie posiadają uprawnień do wykonywania zawodu, także są objęte ochroną ubezpieczeniową. Warunkiem jest jednak odpowiedzialność spółki lub radcy prawnego.