Mieszkania pod wynajem to łatwy sposób na własne lokum przy ograniczonym budżecie. Kiedy chcesz być samodzielny wynajem mieszkania to najlepsza opcja do usamodzielnienia. Z tej opcji korzystają m.in. studenci. Zachęceni życiem samodzielnym, gdzie sami mogą decydować o potrzebach życia codziennego decydują się na wynajem.

Podpisując umowę z najemcą mogą przez okres studiów, a nawet przez cały rok delektować się życiem na własnych warunkach. Niestety, nie zawsze jest tak różowo. Wynajmując mieszkanie u kogoś może Cię spotkać szereg niespodziewanych zdarzeń losowych. Aby się przed nimi zabezpieczyć możesz skorzystać z OC najemcy ze strony iexpert.pl – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za skutki działań niepożądanych.

Przed czym chroni Cię OC najemcy?

Posiadając polise od odpowiedzialności cywilnej jako najemca masz szanse na ochronę w zakresie działań powiązanych z własną egzystencją w mieszkaniu. Do takich działań należy m.in. uszkodzenie mienia właściciela. W momencie uszkodzenia spowodowane z Twojej winy właściciel mieszkania otrzyma stosowną rekompensatę na poczet pokrycia szkód. 

Korzystanie z OC najemcy pozwala na pokrycie strat w wyniku działań, które nie dotyczą pośrednio Ciebie. Przykładem takiego zdarzenia losowego jest pożar lub zalanie. Kiedy przez swoją nieuwagę np. zostawiony na gazie garnek spowoduje podpalenie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie właścicielowi. Gdy zalejesz sąsiada z klatki na dole OC najemcy wypłaci należności poszkodowanemu.

Rekompensata w zakresie strat obejmuje zdarzenia, które nie są wynikiem Twoich działań. Za przykład możemy podać włamanie do mieszkania. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji OC najemcy wynagrodzi właścicielowi powstałe szkody. Innym zdarzeniem, które może wystąpić jest uderzenie pioruna. Tego typu sytuacja jest niezależna od najemcy. Działanie żywioły pozwala na otrzymanie z OC najemcy stosownej rekompensaty. 

Na jakie usługi możesz liczyć, kupując OC najemcy?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne typy OC najemcy – każda z nich może zasadniczo się różnić. Jednakże zakup OC najemcy jest podobny w jednym przypadku. Każda polisa jest gwarancją wypłaty odszkodowania za zdarzenia losowe zw. z uszkodzeniami przez osoby trzecia, czyli najemców. Niektóre z ubezpieczeń pozwalają nam na skorzystanie z usług hydraulika bądź szklarza. Niektóre z ubezpieczeń chronią nas przed rabunkiem. 

Do podstawowego OC najemcy można zakupić dodatki. Jednym z nich są ubezpieczenia szyb czy ubezpieczenie od przepięć, a nawet powodzi. Rozszerzenia to rodzaj dodatkowe zabezpieczenia na wypadek szkód.