OC dla lekarzy – dlaczego warto się ubezpieczyć?

Lekarze są zawodem zaufania publicznego, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością za życie i zdrowie pacjentów. Jednak nawet najlepsi specjaliści nie są wolni od popełniania błędów lub nieprzewidzianych komplikacji. W takich sytuacjach mogą być narażeni na roszczenia odszkodowawcze ze strony poszkodowanych osób lub ich rodzin. Dlatego warto zabezpieczyć się przed takimi ryzykami i wykupić dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Na czym polega to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie, które chroni lekarza przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych pacjentom w następstwie wykonywania zawodu. Ubezpieczenie pokrywa koszty odszkodowań, zadośćuczynień, rent, zwrotu kosztów leczenia, a także koszty obrony prawnej lekarza w postępowaniu cywilnym lub karnym.

To ubezpieczenie nie jest tożsame z obowiązkowym ubezpieczeniem OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które dotyczy placówek medycznych i ich pracowników. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych ma na celu zapewnić ochronę pacjentom w przypadku szkód wynikających z niewłaściwego świadczenia usług medycznych przez podmioty lecznicze lub osoby działające na ich rzecz. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych nie chroni jednak lekarza przed roszczeniami indywidualnymi kierowanymi bezpośrednio przeciwko niemu.

Lekarze są zawodem zaufania publicznego, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością za życie i zdrowie pacjentów

Dla kogo jest przeznaczone?

Ubezpieczenie iExepert – OC dla lekarzy jest przeznaczone dla wszystkich lekarzy, którzy wykonują zawód na terytorium Polski, niezależnie od tego, czy pracują na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy prowadzą własną działalność leczniczą. Ubezpieczenie OC jest szczególnie zalecane dla tych lekarzy, którzy:

 • nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podmiotów leczniczych, np. wykonują zawód wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnianie-na-podstawie-umow-cywilnoprawnych) lub poza zakładem opieki zdrowotnej,
 • podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podmiotów leczniczych, ale chcą mieć dodatkową ochronę powyżej sumy gwarancyjnej lub w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem.

Jakie są korzyści z ubezpieczenia OC dla lekarzy?

Wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia OC dla lekarzy daje wiele korzyści, takich jak:

Lekarze są zawodem zaufania publicznego, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością za życie i zdrowie pacjentów

 • ochrona finansowa przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony pacjentów lub ich rodzin,
 • pokrycie kosztów obrony prawnej w postępowaniu cywilnym lub karnym,
 • możliwość dopasowania zakresu i sumy ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i ryzyka zawodowego,
 • zwiększenie wiarygodności i prestiżu w oczach pacjentów i współpracowników.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie OC?

Na rynku istnieje wiele ofert ubezpieczenia OC dla lekarzy, dlatego warto porównać je pod względem zakresu, sumy, ceny i warunków ubezpieczenia. Niektóre czynniki, na które należy zwrócić uwagę, to:

 • rodzaj i specjalizacja wykonywanego zawodu lekarskiego,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej, czyli jakie szkody są objęte ubezpieczeniem i jakie są wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności,
 • suma gwarancyjna, czyli maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel pokrywa szkody w ciągu roku ubezpieczeniowego,
 • składka ubezpieczeniowa, czyli cena ubezpieczenia, która zależy od wielu czynników, takich jak zakres, suma, ryzyko zawodowe czy historia szkodowości,
 • dodatkowe opcje lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, np. ochrona prawna, ochrona HIV/WZW, ochrona za granicą czy ochrona od agresji pacjenta.

Podsumowanie

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla lekarzy jest ubezpieczeniem, które chroni lekarza przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych pacjentom w następstwie wykonywania zawodu. Ubezpieczenie OC dla lekarzy jest przeznaczone dla wszystkich lekarzy, którzy wykonują zawód na terytorium Polski, niezależnie od tego, czy pracują na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy prowadzą własną działalność leczniczą. Ubezpieczenie daje wiele korzyści, takich jak ochrona finansowa, pokrycie kosztów obrony prawnej, możliwość dopasowania zakresu i sumy ubezpieczenia oraz zwiększenie wiarygodności i prestiżu. Aby wybrać najlepsze ubezpieczenie OC dla lekarzy, warto porównać oferty dostępne na rynku pod względem zakresu, sumy, ceny i warunków ubezpieczenia.