Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że radcy prawni są w najprostszym możliwym ujęciu osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia spraw sądowych czy doradzana w różnego rodzaju sprawach prawnych. Warto wiedzieć, że każdy radca prawny prowadzący praktykę zawodową musi posiadać ubezpieczenie OC. Jakie są konsekwencje braku wspomnianego ubezpieczenia? O czym dokładnie należy pamiętać wybierając OC radcy prawnego?

Dlaczego radcy prawni muszą posiadać OC?

Omawiany zawód jest profesją, w której istnieje bardzo duże ryzyko na wystąpienie szkód. Jak wiadomo, osoby wykonujące ten zawód stosunkowo często mają do czynienia z różnego rodzaju sprawami cywilnymi, gospodarczymi, a także o charakterze kryminalnym. Oznacza to tym samym, że istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że radca prawny może wyrządzić szkodę danej osobie w wyniku prowadzonych przez siebie działań. Nie można zapomnieć, że radcy prawni często mają kontakt z świadkami postępowań sądowych. 

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że radcy prawni są w najprostszym możliwym ujęciu osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia spraw sądowych czy doradzana w różnego rodzaju sprawach prawnych

Należy mieć świadomość, że jest również dużo argumentów przemawiających za tym, że osoby wykonujące ten zawód nie muszą posiadać ubezpieczenia OC. Jest to bowiem profesja, w której istnieją bardzo małe szanse na wystąpienie szkód. Radcy przeważnie nie tylko pracują samodzielnie, ale także mają marginalny kontakt z osobami trzecimi. Jest zatem niewielkie prawdopodobieństwo, że dojdzie do wypadku, w wyniku którego osoba trzecia mogłaby doznać poważniejszych szkód. Należy również zaznaczyć, że radcy w zdecydowanej większości przypadków pracują w biurze i nie mają bezpośredniego kontaktu ze swoimi klientami.

Jakie są konsekwencje braku obowiązkowego ubezpieczenia OC dla radcy prawnego?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że radca prawny jest zawodem regulowanym prawnie. Oznacza to tym samym, że osoby wykonujące omawiany zawód muszą być w posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia OC. W najprostszym możliwym ujęciu będzie ono gwarantowało w przypadku, gdyby wystąpiła szkoda z ich winy. Należy mieć świadomość, że konsekwencją braku posiadania OC może być utrata licencji, a w rezultacie prowadzenia firmy. Jeżeli dana osoba straci licencję, to nie będzie mogła wykonywać zawodu, czyli straci źródło dochodu. Ponadto brak ubezpieczenia OC może doprowadzić do odpowiedzialności cywilnej wobec osób, którym radca prawny wyrządził szkodę.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że radcy prawni są w najprostszym możliwym ujęciu osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia spraw sądowych czy doradzana w różnego rodzaju sprawach prawnych

Jakie są największe zalety z posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Jak zostało już wspomniane wcześniej, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla radców prawnych. Omawiane rozwiązanie chroni ich przed różnego rodzaju roszczeniami odszkodowawczymi ze strony klientów. Ubezpieczenie może bardzo przydać się osobom wykonującym ten zawód w momencie, gdy nieumyślnie popełnią błąd lub zaniedbają codzienne obowiązki. Wtedy w przypadku jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego, radca prawny otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Jakie kwestie należy wziąć pod uwagę przy wyborze ubezpieczyciela?

Nie jest rekomendowane sugerowanie się tylko ceną. Najlepszą możliwą opcją będzie w pierwszej kolejności zapytanie się znajomych radców prawnych, z usług jakiego ubezpieczyciela korzystają. Można również dowiedzieć się na forum przeznaczonym dla radców prawnych o tym, który z ubezpieczycieli ma najlepsze opinie. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że renomowane branżowe serwisy tematyczne regularnie publikują rankingi najbardziej korzystnych ubezpieczeń dla radców prawnych. Warto zapoznać się publikowanymi wynikami. Zalecane jest jednak zwrócenie szczególnej uwagi, czy dany artykuł nie jest przypadkiem sponsorowany.